Жеңіл

Біздің брендті әдемі, көзге түсетін және біздің тұлғамызды ашатын стилді жеткізу үшін түрлі-түрлі графикалық элементтерді ұсындық. Суреттің немесе мәтіннің ерекшелігін көрсету үшін және адамдардың көз қызығушылығын ояту үшін графикалық элементтерді пайдалануға болады.

Жеңілдік - ол үшін дизайнер болу қажет емес оны әрбір адам түсінеді. Бұны көбіне университет таңбасын пайдаланған кезде қолданған жөн.

Орташа

Орташа - түрлі түспен жұмыс жасағанда пайдаланатын басты элемент. Мұны көбіне ашықтық түрде пайдаланамыз. элементтердің басты мақсаты адамның суретке визуалдық қызығушылығын ояту. Суреттерді қызық қылып толықтыру.

Бұл орташа графикалық элементтердің басты мақсаты адамның суретке визуалдық қызығушылығын ояту. Суреттерді қызық қылып толықтыру. Мұның жақсы жері қай жерге назар аударғымыз келсе, сол жерді ерекшелеуге мүмкіндік береді. Яғни осы графикалық элементтерді көз түспейтін жерге қойсақ біздің назарымыз керек жерге ауады.

Дизайн

Бұл дизайндық графикалық элементтерді пайдаланған кезде фон ретінде және суреттің бетінде узор ретінде пайдалануға болады. Бұл узорды ақ түспен немесе прозрачностьты қолдану керек.

Бұл дизайндық графикалық элементтерді пайдаланған кезде фон ретінде және суреттің бетінде узор ретінде пайдалануға болады. Бұл узорды ақ түспен немесе прозрачностьты қолдану керек.