Корпоративтік шрифт

TeXGyreTermes ӘБВГҒДЕЁЖЗИЙКҚЛМНҢОӨПРСТУҰҮФХҺЦЧШЩЪЫІЬЭЮЯ aәбвгғдеёжзийкқлмнңоөпрстуұүфхһцчшщъыіьэюя BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789!@#$%^&*~({[”<-+=.,:;>”]})

TeXGyreHeros ӘБВГҒДЕЁЖЗИЙКҚЛМНҢОӨПРСТУҰҮФХҺЦЧШЩЪЫІЬЭЮЯ aәбвгғдеёжзийкқлмнңоөпрстуұүфхһцчшщъыіьэюя BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789!@#$%^&*~({[”<-+=.,:;>”]})TeXGyreAdventor ӘБВГҒДЕЁЖЗИЙКҚЛМНҢОӨПРСТУҰҮФХҺЦЧШЩЪЫІЬЭЮЯ aәбвгғдеёжзийкқлмнңоөпрстуұүфхһцчшщъыіьэюя BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789!@#$%^&*~({[”<-+=.,:;>”]})


Біздің таңдаған қаріптеріміз әр-алуан және түрлі-түрлі жағдайға арналған. Қаріптеріміздің басты мақсаты сыртқы әлеммен пайдаланған кезде қысқа да нұсқа қарым-қатынаста болу. TeXGyre - 3 стильді қаріптер отбасын таңдадық. Себебі: оның қазақша, орысша, ағылшынша барлық әріптері мен белгілері бар. Әріптері анық әрі көзге оғаш көрінбейді.

Пайдалану